Perfekt Start 2018

Aneb perFEKTní začátek semestru

Studentský spolek SPS

Dobrovolný spolek Studenti pro studenty (dále jen SPS) je zájmové sdružení studentů Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně (dále jen FEKT). Jedná se o největší studentskou organizaci působící na této fakultě. Cílovou skupinu SPS tvoří studenti fakulty, potažmo i celého VUT. Hlavním posláním SPS je zkvalitňování a obohacování studentského života. Toho je docíleno pořádáním nejrůznějších kulturních, sportovních, společenských a zábavních akcí.

SPS také vydává časopis e-fekt, který je určen hlavně studentům FEKTu. Mezi další činnosti SPS patří řešení studentských problémů a pomoc studentům nastupujícím do prvních ročníků bakalářského studia zorientovat se na fakultě. SPS spolupracuje aktivně s vedením fakulty a Studentskou komorou Akademického senátu na řešení problémů a chodu fakulty. Dále spolupracuje se studentskými organizacemi na jiných fakultách i univerzitách.